logo
popis
 
NABÍDKA SLUŽEB

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme odborné poradenství v oboru energeticky úsporné výstavby. Vysvětlíme Vám základní principy energeticky úsporných staveb, doporučíme vhodné stavební materiály, výrobky a technologie.

Zajišťujeme poradenské služby ve všech fázích projektování a realizace stavby, včetně výběru vhodného dodavatele nebo organizace výběrových řízení.

Posouzení souladu projektové dokumentace s legislativními požadavky a technickými normami, dále z hlediska ekonomického, technického, kvalitativního a posouzení kompletnosti.

Poskytujeme odborné poradenství za účelem čerpání dotací z aktuálních dotačních programů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu životního prostředí.

Posouzení stavebně technického a tepelně technického stavu objektů a efektivní návrh energeticky úsporných opatření s výpočtem ekonomické návratnosti.

Zajištění testu průvzdušnosti obálky objektu (blower door test), včetně zjištění netěsných míst. Detekce tepelných mostů pomocí termovizní kamery (v zimním období).

Copyright © Projekce Valenta 2015AKTUÁLNĚ

logo NZU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na letošní rok je vypsána výzva pro rodinné i bytové domy! Veškeré informace zde.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Více informací zde.


RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Michal Valenta

+420 776 233 099 valenta.michal@centrum.cz