logo
popis
 
NABÍDKA SLUŽEB

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle požadavků novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

PENB je dle zákona požadován u všech novostaveb a dále u rekonstrukcí, při kterých se provádějí úpravy na více než 25% obálky budovy (při výměně oken, zateplení fasády, střechy, podlahy nebo stropu).

Dále je PENB nutný při prodeji nebo novém pronájmu rodinného a bytového domu nebo komerční budovy. Pozor, PENB je povinný i v případě prodeje nebo nového pronájmu jediného bytu v bytovém domě!

POZOR    Od 1.1.2015 je poviností všech vlastníků bytových domů (týká se i družstev) s energeticky vztažnou plochou nad 1 500 m2 (započítává se vytápěná půdorysná plocha všech podlaží) mít vypracovaný Průkaz energetické náročnosti.

Podkladem pro vypracování PENB je projektová dokumentace objektu a informace o technických parametrech zařízení pro vytápění, ohřev teplé vody, větrání, chlazení a osvětlení. V případě, že není projekt k dispozici, provedeme zaměření Vašeho objektu a vypracujeme projekt (pasport) stávajícího stavu objektu.

Součástí PENB je i návrh opatření vedoucích ke snížení potřeby tepla na vytápění, čili ke snížení nákladů na vytápění objektu. Dále je součástí odborná analýza užití obnovitelných zdrojů energie.

Copyright © Projekce Valenta 2015AKTUÁLNĚ

logo NZU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na letošní rok je vypsána výzva pro rodinné i bytové domy! Veškeré informace zde.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Více informací zde.


RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Michal Valenta

+420 776 233 099 valenta.michal@centrum.cz