logo
popis
 
NABÍDKA SLUŽEB

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Nabízíme kompletní inženýrskou činnost od investorského zájmu, přes vyřízení všech potřebných náležitostí na úrovni územního a stavebního řízení a výběru dodavatele stavby. Dále poskytujeme inženýrskou činnost související s realizací stavby, jejím dokončením a předáním do užívání.

Vstupní podklady - Zabezpečení potřebných vstupních podkladů pro přípravu studie. Jedná se především o zajištění souladu Vašeho záměru s platným územním plánem a případnými dalšími regulativy. Dále lze zajistit stavební průzkumy stávajících objektů, hydrogeologický a radonový průzkum.

Územní souhlas, územní rozhodnutí - Zajištění potřebných vyjádření orgánů a organizací státní správy, vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků. Vyplnění a podání příslušné žádosti. Součinnost při vlastním procesu umísťování stavby.

Ohlášení stavby, stavební řízení, dodatečné stavební povolení - Zajištění potřebných vyjádření orgánů a organizací státní správy, vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků. Vyplnění a podání příslušné žádosti. Součinnost při vlastním procesu ohlašování či povolování stavby.

Společné dokumentace - U některých typů staveb lze sloučit udělení územního souhlasu s ohlášením stavebního záměru nebo územní a stavební řízení.

Výběr dodavatele stavby - Spolupráce při výběru odborného dodavatele Vaší stavby, případně zorganizování výběrového řízení.

Technický dozor stavebníka - Během realizace stavby zajistíme výkon technického dozoru nad prováděním stavby. Jedná se především o kontrolu nad dodržováním požadavků stanovených schválenou projektovou dokumentací, kontrolu stavebních postupů a kontrolu financování stavby.

Copyright © Projekce Valenta 2015AKTUÁLNĚ

logo NZU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na letošní rok je vypsána výzva pro rodinné i bytové domy! Veškeré informace zde.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Více informací zde.


RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Michal Valenta

+420 776 233 099 valenta.michal@centrum.cz